Аспірантський склад

До уваги випускників спеціальності «Хімія»!

Вас чекає аспірантура за спеціальностями:

 • Хімія високомолекулярних сполук – хімічні та фізико-математичні науки (проф. Шийчук О.В., проф. Сіренко Г.О., доц. Тарас Т.М., доц. Лучкевич Є.Р., доц. Верста О.М., доц. Мідак Л.Я.)
 • Порошкова металургія та композиційні матеріали – технічні науки (проф. Сіренко Г.О., доц. Мідак Л.Я.)
 • Захист кандидатських дисертацій відбувається за спеціальностями:

  "хімія твердого тіла" (хімічні науки);
  "фізика і хімія поверхні" (хімічні науки);
  "фізика і хімія поверхні" (фізико-математичні науки);
  "фізика колоїдних систем" (фізико-математичні науки);
  "хімія високомолекулярних сполук" (хімічні науки);
  "технологія пластичних мас" (технічні науки);
  "порошкова металургія та композиційні матеріали" (технічні науки);
  "неорганічна хімія" (хімічні науки).

За роки існування в аспірантурі катедри неорганічної та фізичної хімії навчалися і на даний момент навчаються аспіранти: 

1. Ставична Діана Ярославівна
Тема дисертаційного дослідження: «Визначення концентрації розривів та зшивок макромолекул за змінами ММР».
Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
Дата зарахування в аспірантуру – 20.08.1999р.
Дата закінчення аспірантури – 20.08.2002р.
Захистила у 2004 році.

2. Токарик Галина Володимирівна
Тема дисертаційного дослідження: «Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю в полімері».
Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
Дата зарахування в аспірантуру – 20.08.1999р.
Дата закінчення аспірантури – 20.08.2002р.
Захистила у 2005 році.

3. Білогубка Оксана Романівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Отверднення епоксидних компаундів у мікрохвильовому полі».
Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2000р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2004р.

4. Луцась Анна Віталіївна
Тема дисертаційного дослідження: «Механізми утворення ферит-хромітів магнію, одержаних співосадженням та шляхом твердофазних взаємодій».
Науковий керівник: к.т.н., доцент Матківський М.П.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2000р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.
Захистила у 2006 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.21 – хімія твердого тіла.

5. Коцаба Михайло Васильович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вдосконалення технології полімерів біомедичного використання».
Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2001р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2004р.

6. Татарчук Тетяна Романівна
Тема дисертаційного дослідження: «Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей».
Науковий керівник: д.х.н., професор Лісняк С.С.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2001р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2004р.
Захистила у 2005 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.21 – хімія твердого тіла.

7. Сиротинська Ірина Дмитрівна
Тема дисертаційного дослідження: «Кількісне визначення параметрів фотооксидаційної деградації поліпропілену».
Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2001р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2004р.
Захистила у 2009 році.

8. Федоришин Ольга Ігорівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Хімія поверхні вуглецевих волокон на основі гідратцелюлози, отриманих за хіміко-механо-активаційною технологією переробки пластичних мас».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2001р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2004р.

9. Бойко Галина Дмитрівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Карботермічне відновлення металоксидів порошків. Квазіструктурний механізм».
Науковий керівник: д.х.н., професор Лісняк С.С.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.

10. Мідак Лілія Ярославівна
Тема дисертаційного дослідження: «Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термотривких полімерів під час взаємодії з титановими сплавами».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.
Захистила у 2006 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.21 – хімія твердого тіла.

11. Луцишин Наталія Іванівна
Тема дисертаційного дослідження: «Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду кремнію на розклад перхлорату амонію».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.
Захистила у 2006 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 зі спеціальності 02.00.21 – хімія твердого тіла.

12. Сав’як Оксана Любомирівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Рідкі і пластичні мастильні матеріали та мастильно-охолоджувальні технологічні засоби на основі модифікованої оксиетильованої ріпакової оливи».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.

13. Таланкін Борис Олегович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Розробка способів технологічної обробки пар тертя та дослідження пар опору композиційних матеріалів на основі ПТФЕ та вуглецевих волокон, отриманих за ХМА-технологією».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.

14. Колесник Анатолій Миколайович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Технологія і властивості низькотемпературної кераміки на основі Алюміній оксиду».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2002р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2005р.

15. Малахова Ірина Володимирівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Модифікація поверхні алюмосилікатів».
Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2003р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2007р.

16. Кузишин Ольга Василівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Формування та властивості наноплівок з неорганічних та органічних рідин на металевих поверхнях під час динамічного контакту при надвисоких тисках».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2003р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2006р.

17. Базюк Лілія Володимирівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Теплофізичні властивості твердих колоїдних систем на основі хімічно-механоактивованих нано- та мікророзмірних вуглецевих волокон».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2003р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2006р.

18 Складанюк Марія Богданівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Властивості та технологія отримання композиційних матеріалів на основі порошків полімерів і металізованих вуглецевих волокон».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2003р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2006р.

19. Гурський Сергій Анатолійович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Гідрофільні полімери як регулятори технологічних властивостей мінералізованих бурових розчинів».
Науковий керівник: д.х.н., професор Шийчук О.В.
Дата зарахування в аспірантуру 1.11.2004р.
Дата закінчення аспірантури 1.11.2008р.

20. Гаманюк Наталія Богданівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Кристалоквазіхімічний механізм утворення цинквмісних феритів, та їх каталітична активність, реакційна здатність та прогнозування властивостей».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Татарчук Т.Р.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2004р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2007р.

21. Хом’як Лілія Богданівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Кислотно-основні і стереоізомерні перетворення похідних фенілазонафтіл-діазонію».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є.Р.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2004р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2007р.

22. Вишневський Роман Миколайович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Синтез та властивості хінонвмісних полімерних амінів».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Литвин Б.Л.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2004р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2008р.

23. Процький Денис Вікторович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив донорних та акцепторних домішок до металооксидів на їх реакційну здатність».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Татарчук Т.Р.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2005р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2008р.

24. Федорів Андрій Степанович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Синтез, будова та властивості хімічномодифікованих жирів».
Науковий керівник: к.х.н.. доцент Литвин Б.Л.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2005р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2008р.

25. Мокляк Марія Генадіївна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив гідроксильних груп на властивості діазоній-катіону».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є.Р.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2005р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2008р.

26. Павуш Марія Зіновіївна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Біологічно-активні конденсовані та неконденсовані гетероцикли на основі похідних 5,10 – антрахінону».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Тарас Т.М.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2005р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2009р.

27. Гергель Тетяна Василівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив турнбулентності та складу реакційного потоку на морфологію наночастинок кремнезему при пірог енному синтезі».
Науковий керівник: д.х.н. Миронюк І.Ф.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2005р.

28. Сабадах Оксана Петрівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Азосполуки похідних аміноантрахінону 9,10».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Тарас Т.М.
Дата зарахування в аспірантуру –1.11.2006р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2009р.

29. Джура Уляна Ярославівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Фізико-хімічні властивості води на межі рідина – гідрофобізований кремнезем».
Науковий керівник: д.х.н. Миронюк І. Ф.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2006р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2009р.

30. Петраш-Івасюк Тетяна Анатоліївна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Властивості полімерних композитів з пластифікаторами-отвердниками на основі аддуктів та їх комплексів».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2007р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2009р.

31. Приймак-Кузь Оксана Борисівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Властивості полімерних композитів на основі комплексно-модифікованих пірог енного та осадженого кремній (ІV) оксиду».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2007р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2011р.

32. Сем’янів Любов Михайлівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Імобілізація біологічно активних сполук на твердих поверхнях органічних і неорганічних матеріалів».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Тарас Т.М.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2007р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2010р.

33. Шиндак Роман Іванович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Синтез і властивості антрахінону-9,10 та його похідних під час нуклеофільних реакцій».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є.Р.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2007р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2011р.

34. Солтис Любов Михайлівна
Тема дисертаційного дослідження: «Фізико-хімічні трибоконтактні явища на мікрошорстких поверхнях полімерного композиту та металу».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2008р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2011р.
Захистила у 2012 році в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у спеціалізованій вченій раді К 20.051.03 зі спеціальності 01.04.18 – фізика і хімія поверхні (хімічні науки).

35. Вальчук Іван Ігорович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Розробка хемо-механо-активаційної технології одержання полімерних композитів за алґоритмами греко-латинських та маґічних квадратів».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2009р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2012р.

36. Кравець Іван Володимирович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Розробка хемо-механо-активаційної технології одержання полімерних композитів за алґоритмами дисперсійного аналізу та планів Шеффе».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2009р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2012р.

37. Левінський Василь Васильович
Тема дисертаційного дослідження: «Синтез та властивості хінолінійфуринових похідних».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Верста О.М.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2009р.

38. Олянюк Наталія Володимирівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Фізико-хімічні процеси адсорбції цукрознижуючих медикаментозних препаратів на поверхнях нано- та мікрочастинках твердого тіла».
Науковий керівник: д.м.н., професор Мазепа І.В.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2010р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2014р.

39. Шийчук Андрій Олександрович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Квантово-механічні моделі та спектральні характеристики нанолюмінофорів на основі рідкоземельних первнів».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2010р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2013р.

40. Магун Михайло Ярославович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Створення системи бурових промивальних рідин із органоколоїдними складовими для забезпечення стійкості стовбура свердловин».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Верста О.М.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2010р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2014р.

41. Луцишин Віктор Михайлович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив галогенів на кислотно-основні властивості солей нафталендіазонію».
Науковий керівник: доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2011р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2014р.

42. Сеньковський Олег Володимирович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив газодинамічних та температурних умов пірогенного синтезу на будову та морфологію наночастинок кремнезему».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2011р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2014р.

43. Мартинюк Марія Іванівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Створення та властивості мастильних матеріялів і пластифікаторів на основі рослинних олій та аддуктів моногліцидилових етерів оксидіарилметанів та поліамінів».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2012р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2015р.

44. Пахомов Юрій Дмитрович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Фізико-хімія динамічного контакту поверхонь пари «метал – карбоволокнит» та «метал – карботекстоліт».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Мідак Л.Я.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2012р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2015р.

45. Конуп В’ячеслав Олегович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Створення полімерних композитів на основі гуми та антиоксидантів ряду бензойної кислоти та алюмосилікатів».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є.Р.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2012р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2016р.

46. Дейчаківський Юрій Ігорович
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Реакція N-азосполучення β-антрахінон діазонію та його похідних».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Тарас Т.М.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2013р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2016р.

47. Зорійчук Леся Володимирівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Розробка методів оптимізації хіміко-технологічних процесів в умовах багаточинникового промислового експерименту».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є. Р.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2013р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2017р.

48. Кіндрат Олесі Ігорівні
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Вплив структури барвників на сорбційну активність поліамідного волокна».
Науковий керівник: к.х.н., доцент Лучкевич Є. Р.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2013р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2017р.

49. Сулима Ірина Володимирівна
Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Антифрикційні властивості мастильних матеріалів на основі нанопорошків силіцію і карбону та мінеральних і синтетичних олив».
Науковий керівник: д.т.н., професор Сіренко Г.О.
Дата зарахування в аспірантуру – 1.11.2013р.
Дата закінчення аспірантури – 1.11.2016р.

Нд, 05.07.2020, 23:23
Вітаю Вас Гість

Форма входу

Хмарка тегів

Пошук

Свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода

Івано-Франківськ 

Новини

Відвудування

3D відвідини

Календар

«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Біжуча стрічка

Архів записів

Наше опитування

Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 31

Друзі сайту

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Профком студентів ІПН

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Дизайн та наповнення  ©  WanderKori